SER-advies over jeugdzorg

SER-advies over jeugdzorg: ‘van systemen naar mensen’

‘Voor specialistische en hoog specialistische jeugdzorg zal de inkoop, organisatie en aansturing plaats moeten vinden op een hoger schaalniveau dan het gemeentelijke’. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in het in 2021 gepubliceerde advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’. In dit advies vraagt de SER ook aandacht voor jongeren die 18 jaar worden. Niet alleen moet hun zorg doorlopen, ook moet er aandacht zijn ‘voor de vier overige leefgebieden: huisvesting, financiën en bestaanszekerheid, school of werk en sociale steun (de zogenaamde ‘big five’)’