SER-advies over jeugdzorg: ‘van systemen naar mensen’

‘Voor specialistische en hoog specialistische jeugdzorg zal de inkoop, organisatie en aansturing plaats moeten vinden op een hoger schaalniveau dan het gemeentelijke’. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in het in 2021 gepubliceerde advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’. In dit advies vraagt de SER ook aandacht voor jongeren die 18 jaar worden. Niet alleen moet hun zorg doorlopen, ook moet er aandacht zijn ‘voor de vier overige leefgebieden: huisvesting, financiën en bestaanszekerheid, school of werk en sociale steun (de zogenaamde ‘big five’)’

Het SER-advies over jeugdzorg bevat tien aanbevelingen voor de korte termijn: het kabinet kan met deze aanbevelingen direct aan de slag om de druk op de jeugdzorg te verlichten. Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland: ‘Alle knelpunten waar we al geruime tijd aandacht voor vragen, komen in dit advies aan de orde. Het is nu zaak dat het kabinet er ook echt werk van maakt. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost, maar komen we wel uit de huidige wurggreep.’ 

Vervolgadvies SER: ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’

In vervolg op het rapport ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ heeft de SER in oktober 2022 ook het briefadvies ‘Tastbaar beleid voor de jeugdzorg’ uitgebracht. De SER dringt er in dit briefadvies op aan niet langer te wachten met het uitvoeren van de maatregelen uit het eerdere SER-jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar mensen’.

‘Toekomst Jeugd, de Samenvatting’

Het SER-rapport komt ook terug in de ‘Toekomst Jeugd, de Samenvatting’. In dit document komen hulpverleners, ervaringsdeskundigen, toezichthouders en inhoudelijk experts in de jeugdzorg, op basis van diverse eerder uitgebrachte rapporten tot een samenhangende toekomstvisie.