SER-advies over jeugdzorg: van systemen naar mensen

‘Voor specialistische en hoog specialistische jeugdzorg zal de inkoop, organisatie en aansturing plaats moeten vinden op een hoger schaalniveau dan het gemeentelijke’. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in het vorig jaar gepubliceerde advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’. In dit advies vraagt de SER ook aandacht voor jongeren die 18 jaar worden. Niet alleen moet hun zorg doorlopen, ook moet er aandacht zijn ‘voor de vier overige leefgebieden: huisvesting, financiën en bestaanszekerheid, school of werk en sociale steun (de zogenaamde ‘big five’)’

Het SER-advies over jeugdzorg bevat tien aanbevelingen voor de korte termijn: het kabinet kan met deze aanbevelingen direct aan de slag om de druk op de jeugdzorg te verlichten. Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland: ‘Alle knelpunten waar we al geruime tijd aandacht voor vragen, komen in dit advies aan de orde. Het is nu zaak dat het kabinet er ook echt werk van maakt. Daarmee zijn niet alle problemen opgelost, maar komen we wel uit de huidige wurggreep.’ 

Naast de tien aanbevelingen voor de korte termijn, kondigt de SER in het advies ook een fundamenteler en breder vervolgadvies aan. Dat advies moet in de loop van 2022 gereed zijn.  
Want, zo constateert de SER, ‘er is meer nodig om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Een aantal vraagstukken blijft met dit briefadvies onbeantwoord, onder andere de toenemende vraag naar zorg, het voorzieningenniveau dat we als maatschappij beschikbaar willen stellen en de inrichting van het jeugdzorgstelsel.’  

‘Toekomst Jeugd, de Samenvatting’

Het SER-rapport komt ook terug in de ‘Toekomst Jeugd, de Samenvatting’. In dit document komen hulpverleners, ervaringsdeskundigen, toezichthouders en inhoudelijk experts in de jeugdzorg, op basis van diverse eerder uitgebrachte rapporten tot een samenhangende toekomstvisie.