Relevante organisaties

Op deze website hebben we geprobeerd een overzicht van de belangrijkste informatie over jeugdzorg te geven, maar er is nog heel veel meer te vertellen. Hieronder een aantal links naar websites van organisaties die interessant kunnen zijn voor wie meer wil weten.

 • De BGZJ (Branches Gezamenlijke Zorg voor Jeugd) is het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Op de website van de BGZJ is informatie te vinden over initiatieven om de jeugdhulp te verbeteren.
 • De Nederlandse ggz is een netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorgbranche, waaronder de aanbieders van jeugd-ggz.   

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de vereniging voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen, waaronder jeugdigen met een beperking.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Op de website van het NJi is veel achtergrondinformatie en zijn veel actuele dossiers te vinden. 
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de kwaliteit van de jeugdhulp en houdt toezicht op de naleving van de wet door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. 
 • De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de (on)veilige ontwikkeling van het kind en adviseert de rechter over het (al dan niet) nemen van jeugdbeschermingsmaatregelen. 
 • De Jeugdautoriteit (JA) doet zelfstandig onderzoek naar functioneren en doorontwikkelen van het jeugdhulpstelsel. Resultaten van onderzoeken deelt de JA in gevraagde en ongevraagde adviezen aan alle partijen in het stelsel.  
 • Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 • Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen voor cliënten in de jeugdhulp.
 • De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. 
 • Het Jeugdwelzijnsberaad is het landelijk platform van de jongerenraden van jeugdzorgorganisaties. 
 • ExpEx brengt ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Het gaat om getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet worden als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden. 
 • De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. Sommige gemeenten hebben (vaak samen met omliggende gemeenten) een eigen kinderombudsman.