De gemeenteraad is aan zet

Veel gemeenteraadsleden vinden dat ze weinig grip krijgen op jeugdzorg, waardoor ze moeite hebben hun gemeentebestuur goed te controleren. Terwijl juist gemeenteraden aan zet zijn bij het vormgeven van het lokale jeugdzorgbeleid. Maar, hoe dan?

De lokale verschillen zijn groot, zowel wat betreft de inhoud van het beleid als wat betreft de besluitvorming. Dat maakt het moeilijk om een landelijke blauwdruk te maken van wat er moet gebeuren. Sterker nog: dat staat eigenlijk haaks op de hele decentralisatiegedachte. Om u, als gemeenteraadsleden op weg te helpen, hebben wij deze website gemaakt. We denken u op deze manier meer inzicht te kunnen bieden in ons werk, met doorverwijzingen voor als u meer wilt weten. Hopelijk prikkelt de uitleg op deze website u en roept het vragen op, zoals: ‘Hoe is dat bij ons eigenlijk geregeld?’.

Namens haar leden nodigt Jeugdzorg Nederland alle gemeenteraadsleden uit om die vragen eens voor te leggen aan de lokale en regionale jeugdzorgprofessionals en bestuurders, want er zijn zoals gezegd grote verschillen tussen gemeenten en regio’s. De problematiek kan verschillen, de accenten in het beleid kunnen variëren, de prioriteiten liggen overal anders. Het is daarom nuttig kennis en informatie op te halen bij de regionale jeugdzorgaanbieders en hun samenwerkingspartners zoals de jeugdpsychiatrie, het onderwijs en de gehandicaptenzorg en zo nog beter geïnformeerd de politieke arena te betreden. Dat doet u in het belang van de jongeren die onze steun en hulp hard nodig hebben. Onze deur staat altijd open: wij ontvangen u graag!